Elektryk Warszawa, Instalacje elektryczne, Pomiary elektryczne


Pomiary parametrów instalacji elektrycznej – okresowe badania instalacji elektrycznej.

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. altTo że odbiorniki podłączone do instalacji elektrycznej działają Twoim zdaniem poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Stanu instalacji elektrycznej zwykle nie da się zweryfikować metodą „na oko”. Do pełnej i miarodajnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej należy wykorzystać specjalistyczny sprzęt pomiarowy, z aktualnym świadectwem wzorcowania, a same pomiary powinien wykonywać tylko doświadczony i przeszkolony elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

W jakim celu należy weryfikować stan instalacji elektrycznej?

  1. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej dla Ciebie, Twoich bliskich i zwierząt w Twoim otoczeniu.
  2. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej.
  3. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony drogich urządzeń elektroniki użytkowej przed skutkami przepięć w sieci elektrycznej.
  4. Żeby w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego np. pożaru okazać ubezpieczycielowi dokument w formie protokołu potwierdzający odpowiedni stan instalacji elektrycznej – często ubezpieczyciele podważają stosowność wypłaty odszkodowania za zdarzenie w formie pożaru, argumentując, że nie ma dowodu na to iż instalacja elektryczna była utrzymana we właściwym stanie technicznym.


Usługi pomiarowe jakie świadczymy:

Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
Przegląd instalacji elektrycznej
Pomiary okresowe instalacji elektrycznych (np. pomiary pięcioletnie)
Przeglądy instalacji elektrycznych
Pomiary instalacji odgromowych
Pomiary impedancji pętli zwarcia
Pomiary rezystancji uziemień
Przegląd pięcioletni budynku
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
Parametry wyłączników różnicowoprądowych

Pomiary natężenia oświetlenia!

Wykonanie dokumentacji z pomiarów

Żeby umówić się na pomiary zadzwoń pod numer 513 324 097 lub kliknij tutaj >>> i wyślij zapytanie.

altPamiętaj! Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich zależą w dużej mierze od szybkości i skuteczności zadziałania aparatury elektrycznej i od stanu samej instalacji, który można sprawdzić tylko z użyciem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Jeśli jesteś zainteresowany dokonaniem profesjonalnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wyślij do nas zapytanie, a uzyskasz wszystkie potrzebne informacje łącznie z wyceną prac kontrolno-pomiarowych GRATIS!

Aby wysłać zapytanie kliknij tutaj >>>