Elektryk Warszawa, Instalacje elektryczne, Pomiary elektryczne


Pomiary parametrów instalacji elektrycznej – okresowe badania instalacji elektrycznej.

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. altTo że odbiorniki podłączone do instalacji elektrycznej działają Twoim zdaniem poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Stanu instalacji elektrycznej zwykle nie da się zweryfikować metodą „na oko”. Do pełnej i miarodajnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej należy wykorzystać specjalistyczny sprzęt pomiarowy, z aktualnym świadectwem wzorcowania, a same pomiary powinien wykonywać tylko doświadczony i przeszkolony elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

 

W jakim celu należy weryfikować stan instalacji elektrycznej?

 1. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej dla Ciebie, Twoich bliskich i zwierząt w Twoim otoczeniu.
 2. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej.
 3. W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony drogich urządzeń elektroniki użytkowej przed skutkami przepięć w sieci elektrycznej.
 4. Żeby w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego np. pożaru okazać ubezpieczycielowi dokument w formie protokołu potwierdzający odpowiedni stan instalacji elektrycznej – często ubezpieczyciele podważają stosowność wypłaty odszkodowania za zdarzenie w formie pożaru, argumentując, że nie ma dowodu na to iż instalacja elektryczna była utrzymana we właściwym stanie technicznym.


Usługi pomiarowe jakie świadczymy:

 • Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych.
 • Przegląd instalacji elektrycznej
 • Pomiary okresowe instalacji elektrycznych (np. pomiary pięcioletnie)
 • Przeglądy instalacji elektrycznych
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Przegląd pięcioletni budynku
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Parametry wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia!
 • Wykonanie dokumentacji z pomiarów

 

Żeby umówić się na pomiary zadzwoń pod numer 513 324 097 lub kliknij tutaj >>> i wyślij zapytanie.

 

altPamiętaj! Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich zależą w dużej mierze od szybkości i skuteczności zadziałania aparatury elektrycznej i od stanu samej instalacji, który można sprawdzić tylko z użyciem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany dokonaniem profesjonalnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wyślij do nas zapytanie, a uzyskasz wszystkie potrzebne informacje łącznie z wyceną prac kontrolno-pomiarowych GRATIS!

Aby wysłać zapytanie kliknij tutaj >>>