Jak eksploatować instalację elektryczną i urządzenia elektryczne?

Z instalacji elektrycznej i różnego rodzaju urządzeń elektrycznych bez wątpienia korzysta każdy z nas. Jednak mało kto wie jakimi zasadami należy kierować się przy korzystaniu z instalacji elektrycznych. Poniżej znajdziesz kilka porad na ten temat. Dla bezpieczeństwa Twojego i bliskich Ci osób, powinieneś się z tymi poradami zapoznać.

Ogólne zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych

Przed użyciem dowolnego sprzętu elektrycznego (odkurzacz, wiertarka, mikser itp.) zawsze należy sprawdzić czy jego stan zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń – w szczególności należy zwrócić uwagę na obudowę urządzenia i przewód zasilający, te 2 elementy nie mogą być uszkodzone, połamane, popękane. W przypadku elektronarzędzi bardzo ważna jest dbałość o przewody zasilające – nie mogą one być narażone na działanie substancji żrących, wysokiej temperatury, ostrych krawędzi i długotrwałej wilgoci.

Należy obsługiwać tylko te wyłączniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki topikowe i automatyczne, które wykonawca instalacji przeznaczył do ogólnego użytku

Wyciągając wtyczkę z gniazda należy zawsze chwytać za wtyczkę (nie za przewód) i przytrzymywać gniazdo palcami

Po użyciu sprzętu należy go niezwłocznie wyłączyć, oraz wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego

Jeżeli ulegnie przepaleniu wkładka topikowa (wkręcany „korek”) należy ją wymienić tylko na zupełnie nową wkładkę topikową o tych samych parametrach (prąd znamionowy i charakterystyka zadziałania). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, lub nie masz pewności, czy zastosowana została prawidłowa wkładka to wezwij fachowca.

Nigdy nie używaj wilgotnego sprzętu elektrycznego, lub suchego sprzętu elektrycznego podczas opadów przy pracach wolnym powietrzu. Nigdy nie używaj sprzętu elektrycznego którego przewód zasilający leży w wodzie lub jest mokry  Nigdy nie używaj sprzętu elektrycznego kiedy masz mokre ręce lub nogi.

W razie zauważenia objawów uszkodzenia sprzętu elektrycznego należy niezwłocznie odłączyć go spod napięcia i wykonać tylko czynności dobrze znane i opanowane – np. wymiana żarówki, wymiana bezpiecznika. Jeśli sprzęt w dalszym ciągu działa niewłaściwie należy oddać go do naprawy w profesjonalnym serwisie. Pod żadnym pozorem nie można użytkować wadliwego sprzętu.

Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, nie wolno Ci samodzielnie naprawiać sprzętu elektrycznego. Nigdy nie należy zbliżać się do przewodów iskrzących, gołych (bez izolacji), oraz przewodów które spadły ze słupa. Unikaj prowizorycznych napraw sprzętu np. zaizolowanie uszkodzonego przewodu. Przewody od elektronarzędzi należy wymieniać w całości.

Zachowaj szczególną ostrożność prowadząc prace nieelektryczne w pobliżu pracujących urządzeń elektrycznych, lub będących w ruchu. Wydziel swoje stanowisko pracy i zachowaj bezpieczny odstęp od urządzeń i instalacji elektrycznych, tak żeby znajdowały się poza zasięgiem Twoich dłoni i nóg.

Nigdy nie wolno zdejmować obudów sprzętu elektrycznego.

 

Zasady użytkowania, sprawdzania i konserwacji instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach.

Co miesiąc należy sprawdzać poprawność działania wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku TEST. Po jego wciśnięciu obwody zabezpieczone tym wyłącznikiem powinny zostać pozbawione napięcia. Jeśli tak się nie dzieje należy niezwłocznie skontaktować się z elektrykiem, który wymieni wadliwy wyłącznik. NIE ZWLEKAJ z wymianą wadliwego wyłącznika różnicowoprądowego – taka awaria może prowadzić do śmierci w wyniku porażenia prądem.

Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie używać urządzeń elektrycznych. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia lub instalacje elektryczne będące pod napięciem.

Czyść przewody elektryczne po użyciu – jeśli są brudne należy je odłączyć spod napięcia i wyczyścić wilgotną szmatką.

Czyść z kurzu urządzenia elektryczne – silniki, elektronarzędzia, otwory przedłużaczy. Możesz to zrobić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem.

Dokręcaj gniazda elektryczne kiedy tylko wyczujesz, że są zbyt luzno zamocowane do ściany.

Zleć inspekcję i ewentualną wymianę gniazda elektrycznego, które: syczy, iskrzy, nadmiernie się nagrzewa, strzela, dymi, lub w którym wtyczka „siedzi” zbyt luzno. Nie lekceważ tych objawów.

Instalację stałych urządzeń elektrycznych takich jak bojlery, piekarniki, płyty indukcyjne zlecaj uprawnionemu elektrykowi – tylko poprawnie podłączone urządzenie dają gwarancję ochrony zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich.

Raz na 5 lat zleć pomiary parametrów  elektrycznych Twojej instalacji uprawnionemu elektrykowi – oczekuj od elektryka pomiarów wraz z pełnymi protokołami z pomiarów i interpretacją ich wyników. Udostępnij do wglądu wyniki poprzednich pomiarów i poproś fachowca o ocenę stanu instalacji – pozwoli to odpowiednio wcześnie reagować na niepożądane zmiany w instalacji elektrycznej i zapobiegać możliwym skutkom. Protokół jest dla Ciebie ważny również w przypadku kiedy ubezpieczasz nieruchomość np. od skutków pożaru.

Nie oszczędzaj na urządzeniach elektrycznych! Bezpieczniki, wkładki topikowe, wyłączniki, elementy łączeniowe, łączniki oświetleniowe, gniazda, przedłużacze, lampki choinkowe, elektronarzędzia, urządzenia AGD, kable i przewody, zródła światła POWINNY być markowe. Wystrzegaj się chińszczyzny, urządzenia wątpliwej jakości powodują groźne pożary i porażenia prądem elektrycznym. Z prądem nie ma żartów. Instalacja elektryczna ma być bezpieczna przez kilkadziesiąt lat. Nie lekceważ tego!!!