Modernizacja instalacji elektrycznej

alt

Modernizacji instalacji elektrycznej dokonuje się zwykle kiedy mamy do czynienia:

  1. ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc elektryczną w instalacji – istniejąca instalacja nie pozwala na korzystanie z większej ilości odbiorników w jednym czasie i wymaga przebudowania.
  2. ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
  3. z instalacją elektryczną, która nie spełnia wymogów użytkowych – np. konieczna jest zmiana położenia gniazd, podzielenie większych obwodów na mniejsze, rozbudowanie instalacji elektrycznej o dodatkowe obwody.
  4. z generalnym remontem mieszkania

altDokonanie modernizacji instalacji elektrycznej należy w każdym przypadku powierzyć fachowemu elektrykowi. Elektryk przed przystąpieniem do modernizacji musi znać wymagania użytkownika instalacji co do rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji. Następnie zobowiązany jest dostosować te wymagania do przepisów wynikających z Polskich Norm i innych aktów prawnych regulujących kwestie instalacji elektrycznych w budownictwie, w taki sposób, żeby instalacja była wykonana poprawnie, bezpiecznie i zgodnie z tymi przepisami.

Elektryk musi również ocenić w jakim stopniu modyfikacje obwodów mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na moc w danym lokalu i sposób zabezpieczania poszczególnych obwodów, czy będzie miejsce na dodatkowe obwody elektryczne i ile miejsca w skrzynce rozdzielczej zajmą dodatkowe aparaty elektryczne.

alt

Po wykonaniu modernizacji elektryk zobowiązany jest ocenić stan techniczny instalacji oraz dokonać stosownych pomiarów parametrów instalacji elektrycznej, celem stwierdzenia, czy używanie instalacji elektrycznej będzie bezpieczne.

Jeśli jesteś zainteresowany modernizacją swojej instalacji elektrycznej wyślij do nas zapytanie, a uzyskasz wszystkie potrzebne informacje łącznie z wyceną prac. GRATIS dojazd w celu dokonania wyceny i wycena na terenie Warszawy i okolic.

Aby wysłać zapytanie kliknij tutaj >>>