Pomiary Elektryczne a Prawo Budowlane i Ubezpieczenie Domu

Pewnie znaczna większość z czytelników tej strony ubezpiecza własny dom, lub mieszkanie. Niestety tak samo liczna grupa spośród ubezpieczających mieszkanie nie zdaje sobie sprawy z pewnego mało znanego faktu, otóż…

… ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) bardzo często nie rozpisują się za wiele o cyklicznych obowiązkach właściciela nieruchomości, zgrabnie zamieszczając w treści OWU odniesienie do wymogów Prawa Budowlanego…

Konia z rzędem temu, kto po zapoznaniu się z OWU i przed podpisaniem umowy zapoznaje się dodatkowo z prawem budowlanym, tymczasem Art. 62. 1. prawa budowlanego mówi, że „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli…” podając szczegółowy zakres tej kontroli.

Jednym z ważnych wymogów jest poddanie instalacji elektrycznej pod kontrolę elektryka z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie Dozoru instalacji elektrycznych, który dokona oględzin, sprawdzeń i pomiarów elektrycznych…

Z kolei żeby pomiary elektryczne były ważne, muszą być wykonywane miernikiem o konkretnych parametrach, a sam miernik musi posiadać aktualne świadectwo sprawdzenia/kalibracji.

Jeśli ubezpieczasz nieruchomości, to spełnienie wymogów z art. 62 Prawa Budowlanego jest konieczne, żebyś mogł spać spokojnie.

Niestety znamy przypadek siostry naszego Klienta, której od wadliwego okapu kuchennego zapłonęło mieszkanie, a że było świeżo po remoncie (również po wymianie elektryki), poprzednie badanie instalacji było nieważne, a Pani nie miała dokumentów potwierdzających prawidłowy stan instalacji elektrycznej po remoncie… Ubezpieczyciel wykorzystał ten fakt i nie wypłacił odszkodowania.

Żeby umówić się na pomiary zadzwoń pod numer 513 324 097 lub kliknij tutaj >>> i wyślij zapytanie.

Ps.: Profesjonalizm agenta ubezpieczeniowego sprawdzisz zadając mu pytanie „O jakie rzeczy, dokumenty jeszcze muszę zadbać, żeby w przypadku szkody np. pożaru zostało mi wypłacone odszkodowanie?”